സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്വാതി ..മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളുമായി അജയ്

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

300*252
Added by malayali
6 Views
സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ തിരിച്ചു പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്വാതി ..മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളുമായി അജയ്

Seetha Kalyanam || Episode 694 || 04-05-21 (Watch Full Episode on Disney+ Hotstar)
#SeethaKalyanam #Seetha #MalayalamSerials #Swathy #AsianetSerials #Kalyan #Rajeshwariyamma #Asianet #DhanyaMaryVarghese #SonaNair

Post your comment