ഉടായിപ്പ് കാണിക്കുന്നതിനും ഇല്ലേ ഒരു പരിധി....

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

300*252
Added by malayali
2 Views
കേന്ദ്ര സർവീസ് നിയമനത്തിനായി സ്റ്റാഫ്‌ സെലെക്ഷൻ SSC CGL/ CHSL പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗ് ലസാഗു ആപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു
കേരള പി എസ് സി യുടെ +2 /ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ പരിശീലനവും ലഭ്യമാണ്
To know more about coaching :
https://bit.ly/LasaguaimSSC1
http://bit.ly/LasaguaimSSC2
ബേസ് മുതൽ പഠിച്ച് ഒരു സർക്കാർ ജോലി നേടൂ.

Join us on
Facebook- https://www.facebook.com/flowersonair
Twitter https://www.twitter.com/flowersonair
Google Plus -https://plus.google.com/+FlowerstvIndia
Category
Flowers TV
Tags
flowers tv, flower tv comedy, flower tv malayalam

Post your comment