ഇവിടുന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതും ബീവറേജീന്ന്‌ മദ്യം വാങ്ങുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് ..!

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

300*252
Added by malayali
7 Views
#MazhavilLaughWagon #sitcom #MazhavilManorama

► Subscribe Now: https://bit.ly/2UsOmyA


ട്രിപ്പ് ആകാൻ ഈ അരിഷ്ടം തന്നെ ധാരാളം..!
ഇവിടുന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതും ബീവറേജീന്ന്‌ മദ്യം വാങ്ങുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് ..!


Watch the full episodes of Comedy Festival Season 2 on ManoramaMAX: https://bit.ly/3gmDs8A

► Visit our website for full episodes: https://www.manoramamax.com

Follow us on:

► Facebook: https://facebook.com/mazhavilmanorama
► Instagram: http://instagram.com/mazhavilmanoramatv
► Twitter: https://twitter.com/yourmazhavil
►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles
https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN
►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles https://apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034
Category
Mazhavil Manorama

Post your comment